ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು   ಏಪ್ರಿಲ್  6: ನಗರದಲ್ಲಿ   ನೂತನವಾಗಿ   ಆರಂಭವಾಗಿರುವ   ಕಾವೇರಿ   ಆಸ್ಪತ್ರೆ   ಜನರಿಗೆ   ಉತ್ತಮ   ಸೇವೆ   ನೀಡುತ್ತಾ   ಇನ್…

Read Now
Load More That is All