Pariksha pe charcha

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುರಾಗ್ ರಾಮೋಲಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ದೇಶದ   ಯುವ   ಪೀಳಿಗೆ   ಅದರಲ್ಲೂ   ವಿಶೇಷವಾಗಿ   ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ   ಜೊತೆಗೆ   ನಿರಂತರವಾಗಿ   ಸಂವಾದಗಳನ್ನು   ನಡೆಸುವ   ಮೂಲಕ   ಪ್ರಧಾನಮಂ…

Read Now
Load More That is All