teachers

ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ

ಬಳ್ಳಾರಿ – 19 ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೇರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡ…

Read Now
Load More That is All