bms

ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ೮ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಬಿ. ಎಂ. ಎಸ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೦೪.೦೮.೨೦೨೩ ರಿಂದ ೦೬.೦೮.೨೦೨೩ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ…

Read Now
Load More That is All