hospet

ಸರ್ವಮೂಲದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನೂ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು

ಇಂದು ಮಧ್ವನವಮಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು  ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಪಡುಕಡಲ ತೀರದ ಉಡುಪಿಯ ಸಮೀಪದ ಪುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 'ಪಾಜಕ'…

Read Now
Load More That is All