qatar

QAATAR: Karnataka Sangha Qatar`ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕತಾರ್" ನ ವಿನಂತಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ

"ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕತಾರ್" ನ ವಿನಂತಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಡಿ…

Read Now
Load More That is All